Auglýsing -Ríkiseignir óska eftir að ráða tvo verkefnastjóra, annars vegar á sviði leigumála og hins vegar á sviði gæða og skjalavörslu.

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra á sviði leigumála. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi verkefni. Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með leigusamningum.

 Helstu verkefni:

 • Yfirumsjón með leigusamningum.
 • Ákvarða leiguverð, sem ígildi markaðsleigu, út frá ástandi, gæðum og staðsetningu.
 • Útfæra stofnkostnaðarleigu vegna nýfjárfestinga.
 • Samningagerð.
 • Forsvar gagnavart leigutökum varðandi leigumál.
 • Ábyrgð á að innheimtu, bókun húsaleigu og yfirliti um nýtingu húsnæðis.

 Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegt próf sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af verkefnastjórnun.
 • Reynsla af fjármálagerningum er kostur.
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
 • Nákvæmni í vinnubrögðum.
 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.

----------------------------------------------------------------------

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra á sviði gæða og skjalavörslu. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi verkefni. Verkefnastjóri hefur yfirumsjón með innleiðingu, þróun og rekstri gæðakerfis ásamt skjalavörslu.

 Helstu verkefni:

 • Gerð og uppfærsla gæða- og starfsmannahandbóka.
 • Kynning á gæðakerfi og þjálfun við innleiðingu.
 • Úttekt á virkni gæðakerfis og notkun þess.
 • Uppbygging skjalastjórnunarkerfis og innleiðing.
 • Umsjón með móttöku, söfnun, skráningu, varðveislu og miðlun skjala.
 • Önnur verkefni er lúta að öruggri umhirðu gagna, s.s. persónuverndarmál.

 Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla og þekking á gæðastjórnun.
 • Reynsla af skjalastjórnun og rafrænum skjalvörslukerfum.
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
 • Nákvæmni í vinnubrögðum.
 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
 • Góð almenn tölvukunnátta.

  

Ríkiseignir hafa umsjón með fasteignum, jörðum og auðlindum í eigu ríkisins í umboði fjármálaráðuneytis. Hlutverk Ríkiseigna er að tryggja örugga og hagkvæma umsýslu þessara eigna. Umsýsla fasteigna felst einkum í útleigu húsnæðis til stofnana ríkisins, viðhaldi fasteigna og daglegum rekstri þeirra. Umsýsla jarðeigna felst aðallega í útleigu og ábúð á ríkisjörðum, umsjón með leigusamningum og samskiptum við leigutaka og ábúendur. Að auki annast Ríkiseignir umsýslu og skráningu auðlinda í eigu ríkisins.