Upplýsingar fyrir verktaka

Allir reikningar vegna kaupa ríkisins á vöru og þjónustu skulu vera með rafrænum hætti.

Hafi verktaki/birgi ekki tök á að senda reikning rafrænt í gegnum bókhaldskerfið sitt bendum við á ,,skúffuna“. Hér er hnappur sem beinir þér beint þangað. 

Skúffan

FSRE  áskilur  sér a.m.k. eina viku til að yfirfara reikninga og staðfesta til greiðslu. Allir reikningar eru framsendir til Fjársýslu ríkisins sem annast greiðslu þeirra. Óraunhæft er að ætla að ferlið frá því reikningur er móttekinn og þar til hann er greiddur taki minna en þrjár heilar vikur og skal taka mið af því þegar gjalddagi / eindagi er ákveðinn á greiðsluseðli.

Gefnar eru út verkbeiðnir fyrir öllum verkefnum en á þeim kemur m.a. fram lýsing á verkinu og hvenær því skuli lokið. Verkbeiðnir eru sendar rafrænt til verktaka og er framvísun á endurriti af beiðninni forsenda þess að reikningur fáist greiddur á réttum tíma.

  • Reikningar sem tilheyra eignasafninu (áður Ríkiseignum) skal stíla á kt. 690981-0259
  • Reikningar sem áður tilheyrðu Framkvæmdasýslunni skal stíla á  kt. 510391-2259
  • Reikningar er lúta að rekstri skrifstofu FSRE þurfa að berast á kt. 510391-2259. 

Allir reikningar til FSRE vegna keyptrar vöru eða þjónustu skulu vera með rafrænum hætti með vísan til yfirlýsingar fjármála- og efnahagsráðuneytis frá 10. febrúar 2014. Reikningar skulu vera rafrænt vottaðir og bera með sér nafn, kennitölu og virðisaukaskattsnúmer útgefanda reiknings, ásamt reikningsnúmeri. Texti reiknings skal vera skýr og lýsandi. Í honum skal gera grein fyrir hvar vinna var innt af hendi eða vörur afhentar, þ.e. heimilisfang og/eða heiti stofnunar.

Gefnar eru út verkbeiðnir fyrir öllum verkefnum en á þeim kemur m.a. fram lýsing á verkinu og hvenær því skuli lokið. Verkbeiðnir eru sendar rafrænt til verktaka og er afar mikilvægt að skrá verkbeiðnanúmer í lýsingu við útgáfu á reikningi. Verkbeiðni þarf ávallt að tilheyra því bókhaldsári sem reikningur er gefinn út á.

  • Rafrænum reikningum skal miðlað í gegnum skeytamiðlara eða aðra þjónustuaðila – ath. að skrá verkbeiðnanúmer í lýsingu
  • Hafi verktaki/birgi ekki tök á að senda reikning rafrænt í gegnum bókhaldskerfið sitt bendum við á Skúffuna
  • Öll viðeigandi fylgigögn s.s. tímaskýrslur, efnisnótur o.fl. skulu fylgja með reikningi.
  • Reikninga má EKKI senda sem PDF skjal í tölvupósti
  • Ekki skal senda afrit á pappír samhliða rafrænum reikningi

FSRE  áskilur sér a.m.k. eina viku til að yfirfara reikninga og samþykkja til greiðslu. Allir reikningar eru framsendir til Fjársýslu ríkisins sem annast greiðslu þeirra. Veittur skal a.m.k. 30 daga gjaldfrestur frá útgáfu reiknings. Óraunhæft er að ætla að ferlið frá því reikningur er móttekinn og þar til hann er greiddur taki minna en þrjár heilar vikur og skal taka mið af því þegar gjalddagi/eindagi er ákveðinn á greiðsluseðli.

Greiðsla reikninga hjá Fjársýslu ríkisins getur verið með tvennum hætti:

  • Greiðsla er millifærð á bankareikning viðkomandi, nema um annað sé samið.
  • Ef greiðsluseðill fylgir er greitt samkvæmt honum á eindaga. Eindagi skal vera sá sami og gjalddagi

Í fyrra tilvikinu er miðað við að reikningar séu greiddir innan eins mánaðar frá útgáfu þeirra.

Lesa má um almenn viðskiptakjör ríkisins við kaup á vörum eða þjónustu.

Bent skal á að birgjum er heimilt að nota greiðsluseðla til stýringar á greiðslum sér til hagræðis, en ekki að setja á reikning seðilgjöld eða önnur gjöld sem ekki tengjast seldri vöru eða þjónustu. FSRE áskilur sér rétt til að greiða ekki eða endursenda reikninga sem ekki uppfylla þessar kröfur, eða greiða með millifærslu þar sem það hentar.